Google térkép

A kiválasztott vármegye

Bars

A vármegyében 295 különböző objektum visel nevet.

(Bolu)
(Curteg)
(Golluch)
(Kozlan)
(S)zámla
(Seuch)
(Urrech)
(Vhla)-patak
(Zefryd)
(Zucule)
Aha
Apát akolja
Apáti
aprónyárfa
Árma
Aszna
Aszó
Bába tava
Bajka
Bajka völgye
Baracska
Barak
Baratka
Barbata
Barc
Barócs
Bars
Bél
Bélád
Belec(s) pataka
Belleg
Berek
Berzence
Bese
Besenyő
Blata
Bogdány
Bori
Borosztó ?
Bosa(falva) ?
Braján
Briznyeborod
Brogyán
Bükk-sevnice
Buzsic ?
Csáki út
Család
Csárad
Császtó ?
Csejkő
Cseke
Cserenyén
cserfa
Csiffár
Csitár
Csütörtökhely
Csúz
Damás
Debrece-patak
Dobraca
domb
Dragon(y)a
Dusnok
Ebedec
Edeci
Éger
Endréd
Ény
Felfalu
Fenyő-sevnice
Füss
Füzegy
Füzegy-völgy
Gáj
Garablya
Geletnek
Gény
Gerla
Gesztőgy
Goznica
Gyaki-völgy
Gyarmat
Gyékényes
Győröd
halom
Haró
Haró völgye
Henyőc
Herestény
Hinta pataka
Hizér
Hizér-berek
Hocs ?
Holló-kő
Holt-Kompa
Hosszú-föld
Hosszúáj ? ~ Hosszoj ?
Hrabic(s)
Hrussó
Hull
Iklad
Jóka
Kalacsna
Kálna
Kaltren
Kec(s)ed
Kenéz
Kensi ?
Kerektó
Keresnye
Kétvidrice
Kid ~ Kügy
Kis-Zsitva
Kissalló
Kisszelepcsény
Kistapolcsány
Knyezsic
Ködimálas(a)
Kolbász
Kompa
Kompa-köz
Köndi
Korosán
Koszmály
Kovácsi
Kövesd
Kremnicbánya
Kürt
Ladomér
Ladoméra
Leánd
Lédec
Lekér
Lemec(s)e
Léva
Leveled
Lipok ?
Lis(z)na
Lócsa
Lök
Lót
Lovász
Luka-szeg
Luka-tető
Lukóca
Lüle
Lüle pataka
Macskaszarm
magyalfa
Mahola
Majs gája ?
Málas
Malonyán
Mánya
Marót
Meggyes-parlag
Mellek
Mihály vára
Mikola
Mindszentmálasa
Mocsár
Mohanca
Mohi
Munkád
N(y)evegy
Nádéfalva
Nagyod
Nagyszencse
Nemcsény
Németi
Néver
Nolin ?
Nyáras-völgy
Nyír
Nyitra
Nyitraszeg
Ohaj
Oltomány
Oltvány
Olvár
Ördög sara
Orosz
Oroszi
Oszlány
Pabar
Paganya
Pásztor
Patak
Patkánytelek
Paty
Pél
Peszér
Petkfűze
Pinár
Plesovice
Podluzsán
Poklos-verem
Porosztolnok
Pozba
Priba
Pris(z)tuc
Pusztamálas
Radobica
Rendve
Ruda
S(z)aracka ?
S(z)tahojn ?
Salló
Sár
Sári
Sáró
Saskő
Saulszék(i)je
Setétkút
Sevnic(e)
Simon
Solymos
Sólyom-kő
Sosol
Szakácsi
Szántó
Szecse
Széki
Széki völgye
Szelc ?
Szelepcsény
Szelezsény
Szelic(s)e ?
Szencse
Szentgyörgy
Szentmárton
Szerecseny ? pataka
Szila
Szilva-szád
Szilvaköz
Szincse
Szitnyice
Szodó
Szölény ?
Szoler ?
Szőlős
Szombathely
Szórád
Szovaj
Sztranya ?
Szurkos ?-cser
Tajna
Taszár
Teknős
Tepla
Teplice
Tild
Töhöl
Tolmács
Topolnyica
Topolnyica-fő
Töre
Tornaka
Tót
Tribecs
Udal
Ugróc
Ul(y)og
Valkász
Valkóc
Várad
Váradi út
Varanca
Velcsic
Velkapolya
Vemerd kútja
Verebély
Vészka
Vidricki
Vihnye
Vitazla ?
Vitk
Vócsszéki(je)
Zimány
Zsarnóca
Zsarnószék
Zseliz
Zselyk
Zsemlér
Zsengő
Zsitva
[Egyházas]győröd
[Fel(ső)]sáró
[Felső]győröd
[Kis]apáti
[Kis]hecse
[Mindszent]málas
[Nagy]apáti
[Nagy]hecse
[Szentmihály]
Kisszelepcsény Google térkép Nyomtatás
település Bars vm. Ny-i részén Verebélytől É-ra

Adatai
1247: minori v. Selepchen Gy. 1: 475 de
1264>XVIII.: Kiszelw-Pecheny Gy. 1: 467 reg.: F. IV/3: 256 p.Más nevei
Az adatok szócikkes formában
Kisszelepcsény ’település Bars vm. Ny-i részén Verebélytől É-ra’ 1264>XVIII.: Kiszelw-Pecheny, p. (Gy. 1: 467) | Lat. 1247: de minori v. Selepchen (Gy. 1: 475). GYÖRFFY az adat téves szegmentálása, valamint a későbbi (ugyancsak rossz olvasaton alapuló) Kiszelfalu név alapján Kiszeli-Petyen-nek olvassa, s esetleg Petenddel azonosnak véli. L. Szelepcsény.Névmagyarázat
A kis melléknévből és a Szelep­csény településnévből alakult össze­tétel. Györffy — az adat vélhetően téves szegmentálása, valamint a ké­sőbbi (ugyancsak rossz olvasaton ala­puló) Kiszelfalu név miatt — Kiszeli-Petyen-nek olvassa, s a garamszent­benedeki apátság birtokának, eset­leg Petenddel azonosnak véli. Bizonyára azzal a csupán későbbről adatolható Nagyszelepcsény-nyel (vö. 1506: Nagh­zelepchen: ComBars. 95) áll kor­relációban, amelyet a korban Szelepcsény-ként említenek
vissza