Google térkép Nyomtatás
helynévre

vármegye
összes települése

A korai helynévtárban feldolgozott területek
A korai helynévtár 29023 helynévadatot tartalmaz.
A helynévtár összesen 258304 helynévadatot tartalmaz.
Közönségszolgálat
Frissítve: 2020. október 22.

Korai helynévtár

A Magyar Digitális Helynévtár korai helynévtári modulja azokat a helyneveket kívánja bemutatni, amelyek a Kárpát-medence területéről az 1350 előtt keletkezett forrásokban fennmaradtak. Az adatfeltárás elsősorban Györffy Györgynek Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című monumentális művére épít, de ennek helynévanyagán időben is némileg túlmenően törekszik a teljes fennmaradt helynévkincs összegyűjtésére. Az adatbázis az egyes régi vármegyék helynévanyagát tekinti egységnek, az adatállomány építése ennek megfelelően alapvetően a megyék betűrendje szerint halad. A korai helynévtári modul a kiválasztás menüpontban aktuálisan felsorolt megyék helyneveit tartalmazza. Ugyanezek az anyagok a honlap nyitólapján megjelenített térkép segítségével is elérhetők.

A bemutatott névadatok kiválasztásában nem voltunk tekintettel arra, hogy az adott névformák a Kárpát-medence népei közül melyiknek a nyelvében keletkeztek és voltak használatosak: kivétel nélkül minden helynevet figyelembe vettünk, még a latin nyelvű oklevelezési gyakorlatban előforduló latin nyelven lejegyzett megnevezéseket is. Az adattárba bekerültek olyan helyet jelölő kifejezések is (például fanevek, földrajzi köznevek), amelyek biztosan vagy valószínűleg nem rendelkeztek helynévi, tulajdonnévi értékkel.

A helyneveket az 1350 körüli állapotokat képviselő rekonstruált térképeken is megjelenítjük. A térképek alapjául ugyancsak Györffy György fent említett munkájának térképmellékletei szolgáltak.