Google térkép Nyomtatás
helynévre

település
összes helyneve

Az újkori helynévtárban feldolgozott területek
Az újkori helynévtár 229281 helynévadatot tartalmaz.
A helynévtár összesen 258304 helynévadatot tartalmaz.
Frissítve: 2020. október 22.

Újkori helynévtár

A Magyar Digitális Helynévtár újkor helynévtári modulja a mai magyar helynévkincset kívánja bemutatni és az érdeklődők számára hozzáférhetővé tenni. Magyar helynévkincsen a Kárpát-medence magyar nyelvű területein, a magyar anyanyelvű lakosság által használt nyelvi elemek összességét értjük. Emellett azonban figyelembe vettük azt is, hogy a magyarsággal a nemzetiségek egész sora élt és él ma is együtt, ezért az ő anyanyelvükben meglévő helyneveket is beiktatjuk a közreadott helynevek közé. A helynevek körét a legtágabb értelemben határozzuk meg: nemcsak a települések, ismertebb nagyobb vizek, hegyek, tájak neveit soroljuk ide, hanem az egyes települések határában található legkisebb helyeknek (domboknak, patakoknak, réteknek, szántóknak, erdőknek, tanyáknak stb.) a megnevezéseit is. Ez a névállomány az ország határain belül és kívül összességében akár a milliós nagyságrendet is elérheti. Erre vonatkozóan pontos adatokkal nem rendelkezünk, mivel az egész magyar helynévkincset még megközelítőleg sem sikerült feltárniuk a szakembereknek.

A Magyar Digitális Helynévtár elsősorban azokat a helynévgyűjteményeket emeli be anyagába, amelyeket jórészt az utóbbi fél évszázad során többnyire nyelvész szakemberek tettek közzé vaskos kötetekben vagy akár kisebb közleményekben. Ezek a gyűjtemények a magyar nyelvű emberek tényleges névhasználatán alapulnak, és szakmailag is hiteles, ellenőrzött forrásnak tekinthetők, s emellett többnyire tartalmaznak különböző történeti forrásokból való régebbi adatokat is. Fontos törekvésünk az is, hogy a történeti adatokat minél nagyobb számban és időbeli mélységben kapcsoljuk hozzá a ma is használatos helynevekhez.

A Magyar Digitális Helynévtár jelenleg csupán a magyar nyelvterületnek egy kis részéről közöl helynévanyagot, folyamatosan dolgozunk azonban az adatbázis bővítésén. Sok helyen idáig még nem készült helynévgyűjtemény sem, reméljük, hogy kezdeményezésünk előremozdítja az ilyen irányú munkálatokat is. Az adattár használóitól is szívesen fogadunk gyűjtéseket, amelyeket megfelelő szakmai ellenőrzés után beiktatunk az adatbázisba.
Azt is örömmel vesszük, ha az adatbázis jelenleg is elérhető anyagára vonatkozóan kapunk az anyag kiigazítását, bővítését segítő észrevételeket.