Google térkép Nyomtatás
helynévre

település
összes helyneve

Az újkori helynévtárban feldolgozott területek
Az újkori helynévtár 229281 helynévadatot tartalmaz.
A helynévtár összesen 258304 helynévadatot tartalmaz.
Frissítve: 2020. október 22.

Krónika

2010. július 2.
A honlapot a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke indította útjára a kutatóegyetemi program keretében, amelyet a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatott. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A programban a kutatóegyetemi pályázat két munkacsoportja vett részt: a Tóth Valéria egyetemi docens által vezetett onomasztikai („Mai Magyar Digitális Helynévtár” címet viselő) és a Hoffmann István egyetemi tanár által irányított nyelv- és névtörténeti („Magyar nyelv- és névtörténeti kutatások” című) munkacsoport. A munka megindításához az adott kiindulási alapot, hogy a Dél-Dunántúl területéről Baranya, Somogy és Tolna megyék helynévgyűjteményeinek digitalizált helynévanyagát Josef Schwing, a Mannheimi Egyetem tanára rendelkezésünkre bocsátotta.

Együttműködő partner a Mannheimi Egyetem Német Nyelvtudományi Tanszéke. További támogatók: a Fritz Thyssen Alapítvány, Köln és a Trieri Egyetem Informatikai Tanszéke

A Magyar Digitális Helynévtár indításakor a 4D térinformatikai programra épült. Az adatbázis alapjait Ortwin Zigell geoinformatikus teremtette meg, az adatbázis fejlesztését dr. Zichar Marianna egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) és Szűcs Imre ügyvivő-szakértő (Debreceni Egyetem) végzi. Földrajzi-térképészeti szakértő: dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem).


2010. július 12. – augusztus 6.
Adatbázis-építő tábor
A munka célja a Kárpát-medence teljes mai és történeti helynévanyagát magában foglaló „Magyar Digitális Helynévtár” c. adatbázis alapjainak a megteremtése volt. Az egy hónapos munka ideje alatt kétféle feladat állt a középpontban. A hallgatók egy része a dél-dunántúli adatbázis építésével, bővítésével foglalkozott, más részük pedig a hajdú-bihari névanyag rögzítésében vett részt. Az adatbázis munkálataival párhuzamosan néhány hallgató a meglévő településtérképek digitalizálását végezte. A 23 résztvevő azok közül a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók közül került ki, akik eddigi tevékenységükkel már igazolták a kutatómunkára való alkalmasságukat. A munkában a következő hallgatók vettek részt: Barta Viktória, Bártfai Míra, Béke Zsanett, Béres Júlia, Bihary Gábor, Gesztelyi Hermina Ágnes, Halmos Judit, Hunyadi Barbara, Katona Csilla, Kiss Csilla, Kovács Helga, Magyar Orsolya, Nagy Máté, Orosz Eszter, Porczió Veronika, Posta Anna, Seres Andrea, Szalmasági Edit, Szép Szilvia, Tóth Teodóra, Uri Dénes, Zahorján Ivett, Zakkar Klaudia. A munkába azóta bekapcsolódott további hallgatóink: Dajnoki Hajnalka, Mozga Evelin, Nagy Katalin, Sváb Katalin, Vasáros Ildikó. A szakmai munka irányításában Bába Barbara, Ditrói Eszter, Pásztor Éva és Szőke Melinda doktorhallgatók is részt vettek. (A munkáról itt nézhet meg képeket.) A munkát nagy mértékben támogatta Josef Schwing, aki a tábor első néhány napján informatikus kollégájával ellátogatott Debrecenbe, s a szakmai együttműködésen kívül abban is segítségére volt a programnak, hogy több mint 100 számítógépes konfigurációt adott át ajándékként a Magyar Nyelvtudományi Intézetnek. (A gépek érkezéséről itt nézhet meg képeket.) Az adatbázis-építő tábor egész ideje alatt magyar és német informatikai szakemberek, Ortwin Zillgen, Zichar Marianna és Szűcs Imre együttműködésének köszönhetően a program adatbázisháttere is kialakult (4D térinformatikai adatbázis-kezelő). A munkáról újságcikkben (Hajdú-Bihari Napló, 2010. augusztus 14.), illetve rádióinterjúban is beszámoltunk (Friss Rádió, 2010. július 30.).

2010. október 1–2., Síkfőkút
Magyar Digitális Helynévtár műhelymegbeszélés
A hazai és határokon túli felsőoktatási intézmények, kutatók, hallgatók együttműködési programjának a kialakítására két napos találkozót rendeztünk Síkfőkúton a DE Soó Rezső kutatóházában, ahol a közös munka részleteinek megbeszélésére, finomítására kerítettünk sort. Az együttműködés kereteit oly módon igyekeztünk megteremteni, hogy az a benne részt vevő egyének, intézmények és a program érdekeit egyaránt szolgálja. A megbeszélésen a következő szakemberek vettek részt: Bárth János, Farkas Tamás (ELTE), Hári Gyula (Veszprémi Egyetem), Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Cs. Nagy Lajos (KGRE), Hegedűs Attila (PPKE), Sebestyén Zsolt (NyF), Török Tamás (Komárom), Csomortáni Magdolna (Kolozsvár), Nyirkos István, Hoffmann István, Tóth Valéria, Reszegi Katalin, Bába Barbara, Szőke Melinda, Kovács Éva, Pásztor Éva, Ditrói Eszter (DE), Mikesy Gábor (FŐMI), Pinke Zsolt, Kocán Béla, Vékás Domokos.

2010 december–
Az együttműködési programba 2010 őszétől több felsőoktatási intézmény oktatói és egyetemi hallgatói kapcsolódtak be, illetve több más intézmény is jelezte részvételi szándékát. A munka megkezdése előtt Bába Barbara, a program koordinátora ellátogatott az intézményekhez, és a program céljait is bemutatva megtanította a hallgatóknak az adatbázis-építés munkafolyamatait. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékéről 2010 decemberétől Hegedűs Attila egyetemi docens vezetésével az alábbi hallgatók vesznek részt az adatbázis-építő munkában: Ágoston Péter, Dénes Diána, Farkas Eszter, Hegedűs Eszter, Horváth Zita, Sári Orsolya, Szilveszter Teréz, Varga Zsófia, Vukov Barbara. A piliscsabai hallgatók Győr, illetve Pest megyei helynév¬anyagok adatbázisban rögzítésén dolgoznak. A Veszprémi Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékéről 2011 márciusától Hári Gyula egyetemi adjunktus vezetésével az alábbi hallgatók vesznek részt a munkában: Erdei Veronika, Kerekes Nikolett, Kovács Rita, Ligárt Réka, Nébald Fruzsina, Pályi Viktória, Pápay Szandra, Pintér Viktória, Szabó Dániel, Szabó Noémi, Zakics Barbara. A veszprémi hallgatók a Veszprém megyei hely¬névanyag adatbázisban rögzítésén dolgoznak.

2011. május 1.
Megkezdte működését a Magyar Digitális Helynévtár honlapja.

2012–2014.
Az adatbázis-építés és az így elkészült adattárak feltöltése a Magyar Digitális Helynévtárba ebben az időszakban is több hazai felsőoktatási intézmény együttműködésével zajlott. A Debreceni Egyetem PhD- és magyar szakos hallgatói közül azok folytatták a munkát, akik a korábbi adatbázis-építő táborban a munkafolyamatot már elsajátították (Barta Viktória, Farkas Ingrid, Kiss Csilla, Lezó Nóra, Orosz Anna, Szalmasági Edit, Szemák Éva). A Debreceni Egyetem hallgatói bodrogközi, Baranya, Szatmár és Veszprém megyei helynévanyag adatbázisban rögzítésén dolgoztak.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékéről Hegedűs Attila egyetemi docens vezetésével Sári Orsolya és Szilveszter Teréz vettek részt a munkában, akik Baranya, Veszprém és Szatmár megye helynévanyagának adatbázisba emelését végezték el.
A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékéről Hári Gyula egyetemi adjunktus vezetésével Dénes Diána, Mészáros Csaba, Nébald Fruzsina és Novák Sára fejezte be Veszprém megye Ajkai, Pápai és Tapolcai járása helyneveinek adatbázisba emelését.

2013. július 15–26.
Adatbázis-építő tábor
A munka célja a korábban adatbázisba emelt névanyag helyneveinek standardizálása, ami a Magyar Digitális Helynévtár felületére való adatfeltöltéshez szükséges munkafázis. A kéthetes adatbázis-építő tábor alatt Baranya, Pest, Somogy és Tolna megye, valamint Győr-Moson-Sopron megye Kapuvári járása és Veszprém megye Ajkai járása névanyagának standardizálását végeztük el.

2015. július 20.-július 31.
Nyári adatbázis-építő tábor hallgatókkal
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Műhely az egyetemi belső kutatási pályázat, valamint a DETEP támogatásával 2015. július 20. és július 31. között nyári adatbázis-építő tábort szervezett. A táborban 17 egyetemi hallgató (Barta Brigitta, Bodnár Noémi, Debreczeni Réka, Farkas Fanni, Jónás Vivien, Juhász Tibor, Kovács Csilla, Molnár Richárd, Somogyi Noémi, Szabó Dóra, Szemák Éva, Szenka Dóra, Szolyka Hajnalka és Vékony Vivien) és PhD-hallgató (Bátori István, Nagy Máté András, Szilágyi-Varga Zsuzsa), valamint 3 koordinátori feladatokkal megbízott PhD-hallgató (Katona Csilla, Kazamér Éva, E. Nagy Katalin) vett részt. A hallgatók kétféle nyelvi adatbázis munkálataiba kapcsolódtak be. A Magyar Digitális Helynévtárral összefüggésben megkezdtük a már meglévő rekordok nyelvi elemzését előbb a nevek névszerkezeti tagolását, majd a szemantikai és a lexikális-morfológiai elemzését elvégezve. Az előbbi munkafázison Baranya, Tolna és Somogy megyék 313 települése esett át, összesen 122.314 rekordnyi nyelvi adat. A szemantikai és a lexikális elemzést ezen belül szűkebb nyelvi anyagon végeztük el: Baranya megyéből 68 település névanyagán, azaz összesen 27.711 rekodot egészítve ki ezzel az elemzési szemponttal. A hallgatók közül néhányan egy korai ómagyar kori hang- és helyesírás-történeti adatbázis építésén dolgoztak, amelynek előzményeként a tábor előtt már rendelkezésünkre állt közel 6000 rekordnyi adat. A táborban ez az állomány további közel 11.000 rekorddal bővült, s ennek eredményeképpen jelenleg a hang- és helyesírás-történeti adatbázis közel 17.000 rekordnyi nyelvi adat teljes körű elemzését tartalmazza.
Képek